dinsdag 26 januari 2016

Ouders snappen niets meer van opvoeden!


Ouders snappen niets meer van opvoeden!

Zooo..dat is een boute uitspraak! (-: Maar.. ik ga deze uitspraak nuanceren: ik weet dat de meeste ouders echt wel hun best (willen) doen om hun kind goed op te voeden maar zijn niet altijd bij machte om hun kind voldoende op te voeden, te sturen en te begeleiden. Sterker nog: ik ga er vanuit dat elke ouder zijn best wil doen om zijn/haar kind zo mooi en gelukkig als mogelijk op te laten groeien! Het is in de meeste gevallen dan ook geen onwil! Ik denk dat de eigenschappen van het kind, opvoeding, ouders en de tijdsgeest van de maatschappij niet synchroon lopen.  Wat ik er mee bedoel te zeggen is het volgende:

De afgelopen 40 a 50 jaar is het bewustzijn van de jongeren enorm toegenomen. Dit heeft mede te maken met verandering van de maatschappij en de ontzuiling en de afbraak van de macht van kerken. Doordat de macht van de kerken afnam zag je dat men steeds meer zichzelf kan zijn, en zichzelf kon ontwikkelen. De maatschappij is een zeer dynamisch iets waar aan de hand van veranderingen de denk- en handelswijzes en opvoeding wordt aangepast. De ouders van de afgelopen 20 a 30 jaar en heden zaten en zitten in een tussen- en/of overgangsfase. Natuurlijk is er enorm veel veranderd op veel gebieden binnen deze maatschappij echter aan de andere kant loopt de maatschappij ook achter op de needs van jongeren maar ook in veel gevallen die van de ouders. Of lopen de jongeren van tegenwoordig voor op de maatschappij? Dit heeft ook zeker te maken met de veranderingen van tijdperken. 

Eerst hadden we de industriële tijdperk: Hierin werden bedrijven gestart, kregen we de directeuren waar we u tegen moesten zeggen, waarin managementlagen ontstonden, waarin de top-down management ontstond, waarbij personeel als een onderlaag werd gezien en behandeld. De autoritaire opvoeding was toen redelijk gemeen goed.

Hierna gingen we naar de Informatie tijdperk: Hierin ontstond internet, ontstond Google, ontstond social media en ontstond er mobiele telefonie. In de tijd van ontstaan van computers gingen vele mensen zich bezig houden met het ontwikkelen hiervan. Men hield zich meer bezig met hoe de besturing van een computer werkte. Men hield zich meer inhoudelijk hiermee bezig. De toegefelijke (permissieve) opvoeding werden toen redelijk gemeen goed.

We gaan nu over naar het innovatie tijdperk:  Vaste aanstellingen worden vrijwel niet meer gegeven, ontstaan van veel ZZPérs, bedrijven automatiseren en robotiseren, jogeren leren vooral hoe men software/apps moeten gebruiken zonder te weten hoe de achterliggende werking hiervan is. De democratische (autoritatieve) opvoeding werd en is steeds meer gemeen goed. Hierbij zal steeds vaker en meer naar de needs van het kind gekeken gaan worden.

Innovatie tijdperk klinkt misschien in bepaalde opzichten negatief voor ons maar deze biedt juist weer ontzettend mooie kansen. Waar voorheen werd gekeken  naar hoeveel je geleerd had en hoeveel ervaring je  had binnen deze maatschappij, neemt deze vraag in kracht af. Er zal steeds meer gekeken worden naar de emotie. Emotie zal de nummer 1 competentie wordt er steeds meer geroepen. Emotie zal dus  steeds meer waard worden. Nadeel is dat het schoolsysteem en de bedrijven van de oude garde, zo ook grote instanties met oude werk- en denkwijze hier op achter lopen. Steeds meer jongeren lopen hierin dus vast, redden het niet op school, zien de zin niet meer, weten niet wat ze willen, etc. Kortom:

Bij ouders van de afgelopen 20 jaar  zie je vaak dat zij hun kind vrij laten op de telefoon en op social media. Ouders hebben heilig vertrouwen in wat hun kind allemaal kan op de telefoon/tablet/computer. Hierin zullen ouders een grote denkomslag gaan maken. De kinderen moeten het namelijk ook leren om met social media te werken. Anders heb je grote kans dat zij stuurloos raken op het wereld wijde web.  Daarnaast, doordat mensen/jongeren een steeds hoger bewustzijn kregen en krijgen, begrijpen ouders vaak hun kind niet. In de afgelopen 20 jaar zie je een explosie aan jongeren die etiketten kregen of krijgen als ADHD, PDnos, ODD en dergelijke. In eerdere blogs heb ik hier uitgebreid gesproken over dat ik in veel gevallen de jongeren die ik tegenkom met deze etiketten herken als HSP jongeren. We hebben het dus over persoonlijke eigenschappen maar worden door de verwetenschappelijking geïnterrumpeerd als afwijking of zelfs psychische aandoening.  Ook betreffen deze afwijkende gedragingen vaak uitingen doordat de jongeren overprikkeld raken, zich niet gewaardeerd voelen, zichzelf niet welkom voelen, het zich niet begrepen voelen al dan niet gecombineerd met overprikkeling door verkeerde voeding.  De hulpverlening en maatschappij maar ook school zijn hier (nog) niet op ingesteld.  Op veel vlakken loopt ook de hulpverlening achter op wat er op dit moment feitelijk nodig is qua hulp en ondersteuning voor zowel jongeren als ouders.  Het is dan ook niet toevallig dat we tijdens het opstarten van Jeugd Centrum Differenze zoveel steun krijgen omdat die denk-, benader- en werkwijze zal zorgen voor een betere aansluiting tussen jongeren en maatschappij…en dus ook met scholen en bedrijfsleven. Deze denk- en werkwijze is dus vernieuwend en volkomen van deze tijd en draagt er zorg voor dat jongeren betere aansluiting vinden binnen deze maatschappij.

Ouders zijn, denk ik, vaak te bescheiden in het vragen om hulp. Deze ouders vallen namelijk vaak onder de schare die in de tussenfase zaten qua overgang van het informatietijdperk naar innovatie tijdperk. (of daarvoor) Deze mensen zijn veelal zeer zelfstandig opgevoed en willen graag hun eigen peultjes doppen. Op zich jammer: het is namelijk verre van  slap of zwak om hulp te vragen.

Scholen zullen zich dan ook steeds meer in (moeten) gaan inzetten op ontwikkelen van talenten, eigen ontwikkeling van het kind en het leren (omgaan) van emoties. Ik las tijdens het opmaken van dit blog (toeval bestaat niet!? (-:) een artikel met de kop: “we leiden jongeren op voor vakken uit de vorige eeuw en dat is verschrikkelijk”. Mijns inziens klopt dat wel aardig. Er is dus een grote slag te slaan voor zowel ouders als voor het onderwijs. In dat artikel las ik ook:   “Het onderwijs, de opvoeding, en de maatschappij zijn de belangrijkste pijlers waarmee ieder mens de arbeidsmarkt betreedt. Dit is DE basis voor een verdere loopbaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan kan stoppen omdat emotie niet is wat je kan stoppen . Emotie is een eigenschap die je blijft ontwikkelen door leuke en minder leuke gebeurtenissen die je meemaakt. En het mooie is: JIJ bepaalt hoe jij jouw rugzak vult en draagt. Hoe steviger je staat hoe sterker je emotie”. Ik denk dat hiermee de spijker op z’n kop wordt geslagen.

Bij bedrijven zie je dan ook dat de grote, maar ook kleine, bedrijven die nog vanuit het oude stramien werken of werkten dat deze omvallen zoals V&D en Etos. In het oude denken ging het vooral op wat deze bedrijven verkochten en op welke wijze het verkocht werd. De nadruk wordt bij het nieuwe werken gelegd op: “Waarom” verkopen we dit product. Het product mistte kennelijk zijn identiteit.  Daarom zie je vaak dat specialistische bedrijven wel het hoofd boven water kunnen houden.

Als zijstap: Een van de mooie  dingen die ook veranderde in de afgelopen jaren is dat mensen steeds meer “echt” en authentiek willen, meer openheid en transparantie verlangen, misstappen van mensen gemeld worden, etc etc. Het is dan volgens mij geen toeval dat er de afgelopen 10 jaar steeds meer grote fraudezaken aan het licht komen waarbij bank- of woningbouwstichting directeuren strafrechtelijk vervolgd werden, wanbeleid (politiek) en corruptie aangepakt en bestraft wordt, er meer klokkenluiders opstaan, etc….het wordt niet meer geaccepteerd! Men wil echt, open en eerlijk.  Het is een tijdperk vol veranderingen in vele opzichten!

Vaak wordt het internetshoppen de schuld gegeven van faillissementen en leegstand in winkelstraten.  Natuurlijk kan het er (deels) mee te maken hebben echter zijn er een aantal bedrijven die (te) laat het nut van internet zagen.. en niet vernieuwden.. en dus achter de feiten aan liepen.  Daarentegen zie je dat de bedrijven die internet al snel gingen omarmen een grotere kans hadden van overleven. En steeds meer zal een bedrijf zich moeten afvragen: “WAAROM” verkoop ik dit product! Daarbij komt ook de kijk van een werkgever naar een werknemer: de werknemer krijgt centrale rol, meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheden en er zal meer beroep gedaan worden op de innovatieve krachten van hem of haar. Je ziet als voorbeeld ook dat bij oude bedrijven (vrijwel) geen ruimte bestaat voor meditatie, terwijl bij de nieuwe bedrijven (Apple, Google, Swatch bijvoorbeeld) ruimtes zijn voor werknemers om te kunnen mediteren. Men begrijpt dat de meest creatieve en innovatieve ideeën kunnen ontstaan vanuit de (volledige) rust van een persoon.

Door voornoemde kan je mogelijk meer de verbanden tussen jongeren, opvoeding, opleiding, werk en maatschappij zien en leggen. In het geval van opvoeden kan “omdenken” een zeer krachtige tool zijn voor de hulp tijdens het opvoeden, sturen en begeleiden.  

Ik hoop dat jullie weer met plezier dit blog gelezen hebben. Mocht je vragen of opmerkingen hebben kan je altijd reageren.